BILDNINGSNÄMNDEN 31/8 -15 | Sverigedemokraterna i Vara

BILDNINGSNÄMNDEN 31/8 -15

Bildningsnämnden 31/8

Det blev ett långt sammanträde men vi håller oss som vanligt till att sammanfatta det med störst allmänintresse.

Vi fick information om en eventuellt blivande familjecentral där de vill samla Mvc, Bvc, Öppen förskola m.m Det troligtvis ett tjänstemannaförslag senare i år som vi ser fram emot att få kika på!

Vi diskuterade handlingsplanen till det drogpolitiska programmet och menade på att elevenkäterna som nu börjar i åk 7 behöver starta tidigare för att få bättre vetskap om hur alkohol och tobak används i de yngre åldrarna. Vi fick mestadels positiv respons och lämnade in ett skriftligt yrkande på vårt förslag. När vi lämnat vårt förslag skrev Ordförande Carl-Uno Ohlsson (S) snabbt ner ett eget yrkande på en papperslapp med ett något svävande yrkande ”Att man ska förebygga” från ”tidigare åldrar”
Vårt yrkande fick stöd av Moderaterna men det räckte tyvärr inte hela vägen.
Vi valde då att bifalla stötta Carl-Unos yrkande, någon form av extra insatser behöver föras in tidigare än i 7:an.

Therese Wellbrants motion om Barnomsorg på obekväm arbetstid behandlades idag, där yrkade vi på:
-Att Vara kommun inför barnomsorg på obekväm arbetstid innom den kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna.
-Att Blanketterna utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man som förälder har rätt att söka barnomsorg även under obekväm arbetstid.
Tyvärr fick motionen inget gehör, något som i första hand drabbar be ensamstående kvinnor som arbetar i vård och omsorgsyrken i kommunen.

Hannyah Jörtofts motion om frivillig lov och sommarskola behandlades idag, där yrkade vi på:
Att- kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att tillhandahålla frivillig lov och -sommarskola för samtliga elever som önskar delta från och med våren 2016.Det är SD Varas första motion som hitills fått helhjärtat stöd, något som glädjer oss då ytterligare 40% av dem som går sommarskola uppnår kunskapsnivåerna enligt Skolverkets senaste rapporter. Vi hoppas att den får samma stöd i kommunfullmäktige!

Peter Björks, Hannyah Jörtofts och Cecilia Gustafssons motion om att se över resursfördelningsmodellen för att stötta småskolorna och se till att alla kommunens barn ska ges samma förutsättningar till en likvärdig skola av god kvalitet ansågs redan besvarad då kommunen redan påbörjat en översyn av resursfördelningsmodellen.