Debattartikel 9/9 | Sverigedemokraterna i Vara

Debattartikel 9/9

SD i Vara bemöter kritiken

Debattartikel publicerad i dagens SKLT

Med anledning av en artikel i SKLT den 28/8 av Sandra Skeppar (”Dementa ställs inte emot flyktingar”) vill jag som ordförande för SD Vara göra några tillrättalägganden. Låt mig vara mycket tydlig, SD Vara har enbart gått ut med saklig och korrekt information.

Det påstås att socialnämndens politiker gav tjänstemännen i uppdrag att se över hur många tomma platser det egentligen fanns innan (!) kommunen fick information om fler ensamkommande. Det är fel och sedan januari 2015 har nämndens politiker dessutom vid flera tillfällen informerats om en kommande brist på boenden i äldreomsorgen redan 2018.

Enligt SN:s protokoll från den 24 juni framgår med all tydlighet att Vara kommun måste ordna fler platser åt ensamkommande flyktingungdommar, således bör detta inte ha kommit som en överraskning för övriga politiker i augusti. På samma sammanträde informerade socialchef Per-Ola Olsson även om problematiken med att ta boenden från äldreomsorgen till ensamkommande.

Att SD Vara gått ut med information om att äldreboendet Bonden görs om till boende för ensamkommande samt att våra äldre riskerar att fastna längre i hemtjänsten trots behov av utökad omsorg är helt i enlighet med information vi fått från socialförvaltningen. Avsaknaden av boenden i äldreomsorgen kommer folk märka av själva med tiden.

I Skeppars artikel nämns även att SD Varas facebooksida har flera ”hetsiga” kommentarer, det stämmer. Många människor är upprörda och uttrycker sin oro på sociala medier, vi bör då skilja på vad vanliga människor säger och tycker och SD:s egna uttalanden.

När andra politiker slutar prioritera kommunens invånare motarbetar de sig själva. SD behöver inte ”utnyttja” situationen som vi anklagas för att göra. Vi behöver bara sakligt hålla oss till sanningsbaserad verklighet och låta övriga partier själva skrämma iväg sina sympatisörer. Det är ju upp till dem, men då är det faktiskt deras ansvar (inte vårt) att folk blir upprörda. Tänk om det inte fanns ett oppositionsparti att vända sig till, hur demokratiskt hade det varit?

Hannyah Jörtoft,
Vice Ordförande SD Skaraborg
Ordförande SD Vara

3487643_2048_1152 (2)