Vår politik | Sverigedemokraterna i Vara

Vår politik

Valplattform för Vara kommun 2014-2018

En invandringspolitik som främjar sammanhållning och välfärd

 • Mångkulturellt Bokslut
 • 0-avtal med Migrationsverket avseende ensamkommande ungdomar och
 • vanlig flyktingmottagning
 • Ingen hemspråksundervisning under skoltid

Trygghet och värdighet på ålderns höst

 • Kvalité framför pris när det gäller mat till äldre
 • Anhörig medmänniska (bidrag till frivilliga och organisationer)
 • Gratis trygghetslarm till seniorer äldre än 75 år

Staden

 • Livaktigare centrum- och torghandel (genom billigare avgifter och marknadsföring)
 • Stötta lokala matproducenter genom att arrangera typ ”Bondens egen marknad” under säsong
 • Uppsnyggning av offentliga miljön i centrum
 • Verka för en förstärkt polisnärvaro
 • Tiggeriförbud
 • Ringled Kvänum

Landsbygden

 • Positiva till satsning på cykel- och ridleder i kommunen.
 • Mer inköp av lokalproducerad mat i offentlig upphandling
 • Nej till miljöskadlig mineralutvinning
 • Nej till mer vindkraftverkverk

Företagande

 • Främja företagandet genom att verka för en positiv företagarkultur
 • Utbyggnad av E20
 • Mer inköp av lokalproducerad mat i offentlig upphandling
 • Utveckling av nya och större industritomter med färdiga detaljplan

Sociala ansvaret

 • Mer lärlingsplatser erbjuds i kommunen t e x inom vården
 • Kvänums vårdcentral vara kvar och utvecklas
 • Ungdomspott 100.000 kr årligen som ungdomar kan äska pengar till för olika arrangemang

Trygg och kunskapsinriktad skola och barnomsorg

 • Kvalité framför pris när det gäller mat till skolor .
 • Barnomsorg på barnens villkor (vi eftersträvar mindre barngrupper).
 • Lugn och trygg miljö med tydliga regler i skolan.
 • Erbjuda elever undervisningsstöd efter skoltid
 • Omstart och utveckling av Lagmansgymnasiet.

Sverigedemokraterna i Vara