Lokal politik – Tillgänglighet – Vara badhus | Sverigedemokraterna i Vara

Lokal politik – Tillgänglighet – Vara badhus

Lokal politik – Vara badhus – Tillgängliganpassningar

Under bildningsnämndens sammanträde 2019-02-27 beslutade M, C, L styret att avbryta den planerade till- och ombyggnationen av Vara badhus. En stor del av ombyggnationen var planerade för att möta det behov av tillgänglighetsanpassningar som man missat vid nybyggnationen 2014.  Från sverigedemokraterna ställde vi oss delvis bakom besparingen men önskade även ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för ombyggnad av befintliga omklädningsrum för att säkerställa tillgänglighetsanpassning.

Tyvärr fick förslaget endast stöd av HVKB och därmed röstades vårat förslag i nämnden ner.

I NLT 2019-03-01 http://nlt.se/nyheter/vara/utbyggnaden-av-badets-omklädningsrum-stoppas-1.286880 kan man bland annat läsa följande:

Inte långt efter att Vara badhus stod klart visade det sig att det ofta var ont om plats i omklädningsrummen. Dessutom kom snart klagomål på omklädningsrummen från handikapporganisationerna. Därför dröjde det inte länge förrän den tidigare majoriteten beslutade om en utbyggnad, en prioritering som Moderaterna som då var i opposition inte stödde.

Nämnden var oenig i frågan. Socialdemokraterna yrkade avslag på förslaget att avbryta projektet. SD och HVKB stödde visserligen Moderaternas förslag att avbryta, men ville samtidigt ge ett uppdrag att utreda hur tillgängligheten skulle kunna förbättras inom den befintliga byggnaden.

 

 

 

 

 

Elin Härling (SD) ledamot i bildningsnämnden