Sverigedemokraterna i Vara | Sida 2

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Vara!

Hannyah Jörtoft

Ordförande

E-post privat: Hannyah.jortoft@sd.se

E-post förening: vara@sd.se

 • NY ORDFÖRANDE!

  Av hannyahjortoft den 8 december, 2015
  0

  Ny Ordförande!

  Eftersom jag (Hannyah Jörtoft) som tidigare varit ordförande för sverigedemokraterna i Vara nu tagit över rollen som distriktsordförande, lämnar jag för tillfället helhjärtat över rollen till Therese Wellbrant efter ett enigt styrelsebeslut. Therese har tiden jag saknar men vi har samma glödande engagemang för föreningsarbetet!

  Therese Wellbrant, TF Ordförande

  Therese Wellbrant, TF Ordförande

   

   

 • Folkomröstning om invandringen

  Av johanna.johansson den 21 oktober, 2015
  0

  folkomröstning

   

  UPPROP FÖR FOLKOMRÖSTNING OM INVANDRINGEN OCH SVERIGES FRAMTID!

  Nu är det nog! Sverige klarar inte mer.
  De invandringsvolymer med över 500 000 människor om året (med dagens inflöde) utan tillgång till vare sig bostäder, arbeten eller fungerande skola åt ens en bråkdel av dessa, har regeringen Löfven försatt Sverige i ett katastroftillstånd. Den fullskaliga systemkollapsen närmar sig – om inget snart görs.
  Detta får inte fortsätta. Det är dags för en folkomröstning om invandringen och vårt lands framtid. Läget är akut.
  För att uppnå förändring behöver vi DIN hjälp!

  Kräv en omröstning genom att skicka ett sms med ditt namn till 71120. Skriv: [rösta] + [förnamn efternamn], exempel: rösta Johanna Johansson

  Alla personuppgifter kommer att raderas efter det att kampanjen avslutats. Inga uppgifter kommer att spridas vidare till någon annan.

  Bli medlem i sverigedemokraterna –> https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/
  När du redan är medlem i sverigedemokraterna kan du utan extra kostnad även bli medlem:
  i vårt nya ungdomsförbund, Ungsvenskarna SDU (upp till 29år) –> https://sdu.nu/#blimedlem
  i vårt kvinnoförbund genom att anmäla dig till medlem@sdkvinnor.se
  i SD Motor –> http://sdmotor.se/om/bli-medlem/

  Just nu behöver vi all hjälp vi kan få av både medlemmar och sympatisörer i ett utåtriktat kampanjande! Kan du stå med oss på torget och dela ut flygblad med oss eller dela i brevlådor så anmäl dig till skaraborg@sd.se

  Kan du göra en donation? SD Skaraborgs Bankgironummer för donationer är 424-3036, märk gärna donationen med namn och personummer!

   

  För dig som inte sett presskonferensen kan du se den genom att klicka på länken:

   

 • SENIORDAG 8/10

  Av hannyahjortoft den 8 oktober, 2015
  0

  Seniordag med SPF

  11035738_721330858011112_1310694598016742871_n

  Torsdag den 8 oktober deltog Cecilia Gustafsson (SD) på den seniordagen som årligen anordnas av SPF seniorerna som innehöll både föreläsning och utfrågning av lokala politiker.

  De äldre delade med sig av den oro de upplever på grund av flyktingsituationen i vår kommun. Hur flyktingfamiljer låter sina barn vara ute och leka både sena kvällar och nätter vilket stör de äldre när de behöver sova. Det vittnades även om lärare som står handfallna i kommunen med mycket stora grupper nyanlända, något som övriga politiker inte ville diskutera men som Cecilia Gustafsson lovade att vi från sverigedemokraterna ska kika noggrannare på!
  Även demensboendet Bonden som blivit boende för ensamkommande diskuterades. En kvinna vittnade om en anhörig som tvingats flytta i samband med detta vilket ökat förvirringen och aggressiviteten märkbart och resulterat i att denne nu får lugnande 3 gånger/dag.
  Svaret från socialnämndens ordförande Ulf Genitz (C) upprepades om hur omodernt boendet var och att hissen var för långsam.
  Tydligt svar fick de däremot när de frågade om skatten kommer att höjas och det kommer den att göras.

  Cecilia Gustafsson SD Vara med vårkampanjen "Lagom är bäst"

  Cecilia Gustafsson (SD Vara)

 • Debattartikel 9/9

  Av hannyahjortoft den 9 september, 2015
  0

  SD i Vara bemöter kritiken

  Debattartikel publicerad i dagens SKLT

  Med anledning av en artikel i SKLT den 28/8 av Sandra Skeppar (”Dementa ställs inte emot flyktingar”) vill jag som ordförande för SD Vara göra några tillrättalägganden. Låt mig vara mycket tydlig, SD Vara har enbart gått ut med saklig och korrekt information.

  Det påstås att socialnämndens politiker gav tjänstemännen i uppdrag att se över hur många tomma platser det egentligen fanns innan (!) kommunen fick information om fler ensamkommande. Det är fel och sedan januari 2015 har nämndens politiker dessutom vid flera tillfällen informerats om en kommande brist på boenden i äldreomsorgen redan 2018.

  Enligt SN:s protokoll från den 24 juni framgår med all tydlighet att Vara kommun måste ordna fler platser åt ensamkommande flyktingungdommar, således bör detta inte ha kommit som en överraskning för övriga politiker i augusti. På samma sammanträde informerade socialchef Per-Ola Olsson även om problematiken med att ta boenden från äldreomsorgen till ensamkommande.

  Att SD Vara gått ut med information om att äldreboendet Bonden görs om till boende för ensamkommande samt att våra äldre riskerar att fastna längre i hemtjänsten trots behov av utökad omsorg är helt i enlighet med information vi fått från socialförvaltningen. Avsaknaden av boenden i äldreomsorgen kommer folk märka av själva med tiden.

  I Skeppars artikel nämns även att SD Varas facebooksida har flera ”hetsiga” kommentarer, det stämmer. Många människor är upprörda och uttrycker sin oro på sociala medier, vi bör då skilja på vad vanliga människor säger och tycker och SD:s egna uttalanden.

  När andra politiker slutar prioritera kommunens invånare motarbetar de sig själva. SD behöver inte ”utnyttja” situationen som vi anklagas för att göra. Vi behöver bara sakligt hålla oss till sanningsbaserad verklighet och låta övriga partier själva skrämma iväg sina sympatisörer. Det är ju upp till dem, men då är det faktiskt deras ansvar (inte vårt) att folk blir upprörda. Tänk om det inte fanns ett oppositionsparti att vända sig till, hur demokratiskt hade det varit?

  Hannyah Jörtoft,
  Vice Ordförande SD Skaraborg
  Ordförande SD Vara

  3487643_2048_1152 (2)

 • BILDNINGSNÄMNDEN 31/8 -15

  Av hannyahjortoft den 31 augusti, 2015
  0

  Bildningsnämnden 31/8

  Det blev ett långt sammanträde men vi håller oss som vanligt till att sammanfatta det med störst allmänintresse.

  Vi fick information om en eventuellt blivande familjecentral där de vill samla Mvc, Bvc, Öppen förskola m.m Det troligtvis ett tjänstemannaförslag senare i år som vi ser fram emot att få kika på!

  Vi diskuterade handlingsplanen till det drogpolitiska programmet och menade på att elevenkäterna som nu börjar i åk 7 behöver starta tidigare för att få bättre vetskap om hur alkohol och tobak används i de yngre åldrarna. Vi fick mestadels positiv respons och lämnade in ett skriftligt yrkande på vårt förslag. När vi lämnat vårt förslag skrev Ordförande Carl-Uno Ohlsson (S) snabbt ner ett eget yrkande på en papperslapp med ett något svävande yrkande ”Att man ska förebygga” från ”tidigare åldrar”
  Vårt yrkande fick stöd av Moderaterna men det räckte tyvärr inte hela vägen.
  Vi valde då att bifalla stötta Carl-Unos yrkande, någon form av extra insatser behöver föras in tidigare än i 7:an.

  Therese Wellbrants motion om Barnomsorg på obekväm arbetstid behandlades idag, där yrkade vi på:
  -Att Vara kommun inför barnomsorg på obekväm arbetstid innom den kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna.
  -Att Blanketterna utformas på ett sådant vis att det blir tydligt att man som förälder har rätt att söka barnomsorg även under obekväm arbetstid.
  Tyvärr fick motionen inget gehör, något som i första hand drabbar be ensamstående kvinnor som arbetar i vård och omsorgsyrken i kommunen.

  Hannyah Jörtofts motion om frivillig lov och sommarskola behandlades idag, där yrkade vi på:
  Att- kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att tillhandahålla frivillig lov och -sommarskola för samtliga elever som önskar delta från och med våren 2016.Det är SD Varas första motion som hitills fått helhjärtat stöd, något som glädjer oss då ytterligare 40% av dem som går sommarskola uppnår kunskapsnivåerna enligt Skolverkets senaste rapporter. Vi hoppas att den får samma stöd i kommunfullmäktige!

  Peter Björks, Hannyah Jörtofts och Cecilia Gustafssons motion om att se över resursfördelningsmodellen för att stötta småskolorna och se till att alla kommunens barn ska ges samma förutsättningar till en likvärdig skola av god kvalitet ansågs redan besvarad då kommunen redan påbörjat en översyn av resursfördelningsmodellen.