Sverigedemokraterna i Vara | Sida 4

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Vara!

Hannyah Jörtoft

Ordförande

E-post privat: Hannyah.jortoft@sd.se

E-post förening: vara@sd.se

 • Äldreboende i Vara blir boende för ensamkommande.

  Av hannyahjortoft den 20 augusti, 2015
  0

  Äldreboendet Bonden i Vara blir boende för ensamkommande.

   

  11900582_10206392355346720_1131858114_o

  Vi har fått information från flera håll att äldreboendet Bonden ska göras om till boende för ensamkommande flyktingungdomar, något vi tyvärr fått bekräftat stämmer nu.
  Vi kan fortfarande inte bekräfta att de äldre ska placeras i Levene, vi kommer att gräva djupare i detta.
  I protokollet från SNAU:s sammanträde 19/8 under punkten övrigt kan man läsa följande ”Ann-Marie Brander informerar om förändring av Bondens Verksamhet” och ”Antalet ensamkommande barn har ökat och ytterligare ankommande väntas och det kan ske inom mycket snar framtid”
  Vara kommun saknar både lokaler och pengar för att kunna öka mottagandet utan att både kortsiktigt och långsiktigt göra det på bekostnad av våra medborgare.
  Vi tar frågan om tvångsmottagning av ensamkommande flyktingbarn på mycket stort allvar!
  Vår gruppledare Peter Björk lyfter diskussionen på vårt kommande gruppmöte 25/8 för att vi gemensamt ska kunna arbeta vidare med detta och driva på, på bästa sätt!
  Hannyah Jörtoft förväntas få mer information under socialnämndens sammanträde den 26/8.

  Har du mer info?
  Hör av dig till:
  Hannyah Jörtoft, Ordförande SD Vara och ledamot i socialnämnden – hannyah.jortoft@sd.se – 0764197966
  Peter Björk Gruppledare SD Vara och ledamot i kommunstyrelsen – peter.bjork@sd.se
 • Insändare ~ Ensamkommande

  Av hannyahjortoft den 18 augusti, 2015
  0

  Insändare om Vara kommuns mottagande av ensamkommande. Inskickad till samtliga lokaltidningar.

  SD Vara vägrar sitta tysta när den styrande majoriteten åsidosätter kommunens medborgares behov för att prioritera en ansvarslös flyktingpolitik.
  Migrationsverket har sedan 1 januari 2014 rätt att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner utöver deras avtal, något som kommuner inte har rätt att överklaga.
  Ingen kan svara på hur många ensamkommande vi ska tilldelas, bara att vi under alla omständigheter ska vara redo med resurser som inte finns i socialförvaltningens redan hårt pressade verksamhet.
  Vilka lokaler och resurser kommer användas? Blir det barnen på någon av de nedläggningshotade skolorna eller de äldre på något av våra äldreboenden som tvingas flytta?
  Vara kommun har inte förutsättningar för ett utökat mottagande, men Migrationsverket behöver inte längre ta hänsyn till kommunens möjligheter och ekonomiska förutsättningar. Detta är ett övertramp på det kommunala självstyret, som är en mycket viktig del i den lokala demokratin och inskrivet i regeringsformen, en del av Sveriges grundlag.
  Sverigedemokraterna i Vara kommer att motsätta sig dessa nya regler och hävda det kommunala självstyret i en skrivelse till regeringen! Troligtvis kommer den styrande majoriteten, som i Vara består av S, V, MP, C och KD med kommunalråd Fredrik Nelander (S) i spetsen, fortsätta att stötta den totalt misslyckade flyktingpolitiken till vilket pris som helst.
  Denna flyktingpolitik går ut på att några lyckligt lottade ungdomar får flytta just hit på bekostnad av ett stort antal svältande, skadade, förslavade barn som skulle kunna hjälpas i närområdet till en mycket lägre kostnad. Alla borde se att denna politik nu har kommit till vägs ände och jag finner det förvånande att enbart vi i Sverigedemokraterna vågar tala högt om det.
  Sverigedemokraterna förespråkar en flyktingpolitik, som går ut på att hjälpa så många människor som möjligt, vi värdesätter liv och vet att fler flyktingar får stöd genom vår politik! Det är med hjälp på plats vi kan rädda flest liv, samt bistå med vård och utbildning där det behövs.
  Vi tror inte att det är någon bra idé att låta Vara utvecklas till ett eget mini-Malmö. Vi vill inte se ännu ett urspårat mångfaldsexperiment med skottlossningar, sprängningar och hedersvåld, där kommunen tvingas ge upp alla sociala ambitioner för sina medborgare.

  Hannyah Jörtoft    3487643_2048_1152 (2)

  Vice Ordförande (SD) Skaraborg

  Ordförande (SD) Vara

 • Medlemsträff 14/8

  Av hannyahjortoft den 14 augusti, 2015
  0

  Bowling och god mat på Lumber & Carle

  Medlemsträff på Lumber & Carle med SD Vara

  Glada medlemmar väntar på att få avnjuta en god middag tillsammans.

  I medlemsbrevet som skickades ut via post den 28/7  bjöd vi in alla våra medlemmar till en medlemsträff med bowling och god mat!
  Inbjuden var även riksdagsledamot Anders Forsberg.
  Att skapa en god kontakt med våra medlemmar är viktigt för oss!
  Det är via våra medlemmar vi kan utveckla den lokala politiken bäst, dät är även bland våra medlemmar vi hoppas finna morgondagens politiker som en dag ska hjälpa oss att styra upp Vara!

  Med Vänlig Hälsning /Hannyah Jörtoft Ordförande (sd) Vara

 • Debatt – sla – 15/7 -15

  Av hannyahjortoft den 15 juli, 2015
  0

  Centralisering av arbetsförmedlingen är inte jobbskapande

  När Sverigedemokraterna fällde regeringens budget i vintras lades flera reformer på is. Bland annat den reform som skulle innebära nedläggningen av ca 100 av arbetsförmedlingens lokala kontor. Med stöd av decemberöverenskommelsen har planerna återupptagits och den 16 juli stänger arbetsförmedlingen ner sitt kontor i min hemkommun Vara.

  När det gäller dagens arbetsmarknadspolitik bör utgångsläget för omfattande reformer vara att minska arbetslösheten och därmed öka människors självförsörjning. Den nya reformen är ett hastverk som inte kommer rå på dagens största arbetsmarknadsproblem, just den höga arbetslösheten.

  Det finns inget som pekar på att arbetslösheten kommer att minska genom centraliseringen av arbetsförmedlingens lokaler! När en tredjedel av lokalerna försvinner kommer detta tvärtom ha en negativ inverkan på arbetsförmedlingens verksamhet.

  Sverigedemokraterna vill se riktiga lösningar som fungerar! Att arbetsförmedlingen börjar arbeta gentemot arbetsgivare i större utsträckning är positivt, men det ena får inte utesluta det andra.

  Inte ens den mest välfungerande hemsida kan till fullo ersätta den personliga servicen på ett lokalt kontor, det är ett faktum som inte kan kompromissas bort med varken digitala lösningar eller uppsökande verksamhet. Att lägga ner lokala kontor på orter med tusentals aktivt arbetssökande innan det ens finns en färdig, alternativ lösning är oerhört ansvarslöst!

  Nedläggningen av lokal samhällsservice på landsbygden, såsom vårdcentraler, apotek, polis, arbetsförmedling och så vidare måste få ett slut! Samhällsservice behövs för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Medborgarna på landsbygden bidrar till välfärd och samhällsservice, då är det inte mer än rätt att de även får ta del av den. Alternativet är en ond spiral med dysfunktionella samhällen på landsbygden människor flyr från, parallellt med överhettning av storstädernas bostadsmarknad.

  Hannyah Jörtoft

  Vice ordförande (SD)Skaraborg
  ordförande (SD) Vara