Sverigedemokraterna i Vara | Sida 4

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Vara!

Therese Wellbrant

Ordförande

E-post: therese.wellbrant@sd.se

vara@sd.se

Hannyah Jörtoft

Sekreterare

E-post:hannyah.jortoft@sd.se

vara@sd.se

0766 – 524383

 • Medlemsträff 14/8

  Av hannyahjortoft den 14 augusti, 2015
  0

  Bowling och god mat på Lumber & Carle

  Medlemsträff på Lumber & Carle med SD Vara

  Glada medlemmar väntar på att få avnjuta en god middag tillsammans.

  I medlemsbrevet som skickades ut via post den 28/7  bjöd vi in alla våra medlemmar till en medlemsträff med bowling och god mat!
  Inbjuden var även riksdagsledamot Anders Forsberg.
  Att skapa en god kontakt med våra medlemmar är viktigt för oss!
  Det är via våra medlemmar vi kan utveckla den lokala politiken bäst, dät är även bland våra medlemmar vi hoppas finna morgondagens politiker som en dag ska hjälpa oss att styra upp Vara!

  Med Vänlig Hälsning /Hannyah Jörtoft Ordförande (sd) Vara

 • Debatt – sla – 15/7 -15

  Av hannyahjortoft den 15 juli, 2015
  0

  Centralisering av arbetsförmedlingen är inte jobbskapande

  När Sverigedemokraterna fällde regeringens budget i vintras lades flera reformer på is. Bland annat den reform som skulle innebära nedläggningen av ca 100 av arbetsförmedlingens lokala kontor. Med stöd av decemberöverenskommelsen har planerna återupptagits och den 16 juli stänger arbetsförmedlingen ner sitt kontor i min hemkommun Vara.

  När det gäller dagens arbetsmarknadspolitik bör utgångsläget för omfattande reformer vara att minska arbetslösheten och därmed öka människors självförsörjning. Den nya reformen är ett hastverk som inte kommer rå på dagens största arbetsmarknadsproblem, just den höga arbetslösheten.

  Det finns inget som pekar på att arbetslösheten kommer att minska genom centraliseringen av arbetsförmedlingens lokaler! När en tredjedel av lokalerna försvinner kommer detta tvärtom ha en negativ inverkan på arbetsförmedlingens verksamhet.

  Sverigedemokraterna vill se riktiga lösningar som fungerar! Att arbetsförmedlingen börjar arbeta gentemot arbetsgivare i större utsträckning är positivt, men det ena får inte utesluta det andra.

  Inte ens den mest välfungerande hemsida kan till fullo ersätta den personliga servicen på ett lokalt kontor, det är ett faktum som inte kan kompromissas bort med varken digitala lösningar eller uppsökande verksamhet. Att lägga ner lokala kontor på orter med tusentals aktivt arbetssökande innan det ens finns en färdig, alternativ lösning är oerhört ansvarslöst!

  Nedläggningen av lokal samhällsservice på landsbygden, såsom vårdcentraler, apotek, polis, arbetsförmedling och så vidare måste få ett slut! Samhällsservice behövs för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Medborgarna på landsbygden bidrar till välfärd och samhällsservice, då är det inte mer än rätt att de även får ta del av den. Alternativet är en ond spiral med dysfunktionella samhällen på landsbygden människor flyr från, parallellt med överhettning av storstädernas bostadsmarknad.

  Hannyah Jörtoft

  Vice ordförande (SD)Skaraborg
  ordförande (SD) Vara

 • Jordgubbens Dag 27/6 -15

  Av hannyahjortoft den 28 juni, 2015
  0

  Jordgubbens Dag!

  En fantastisk dag för Sverigedemokraterna i Vara att lägga bakom sig!
  Under 8 timmars torgande fick vi enbart positiv respons!
  Vi fick uppskattade besök av både partivänner och sympatisörer från flera orter och distrikt!
  Här följer ett urval av de bilder vi tog under dagen!
  Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till i tältet idag, med bakning och att dela ut foldrar!
  Tillsammans är vi oslagbara!

  Cecilia Gustafsson SD Vara med vårkampanjen "Lagom är bäst"

  Cecilia Gustafsson SD Vara med vårkampanjen ”Lagom är bäst”

  jo2

  Peter Björk SD Vara fanns med under hela dagen!

  jo7

  Hannyah Jörtoft SD Vara fanns med under hela dagen!

  jo6

  Finbesök av riksdagsledamot Anders Forsberg från Skara som varit med och byggt upp SD Vara. På bilden tillsammans med Peter Björk SD Vara.

  jo5

  Finbesök av riksdagsledamot Hanna Wigh från Falköping. På bilden tillsammans med Hillie Jörtoft SD Vara.

 • Socialnämnden 24/6 -15

  Av hannyahjortoft den 25 juni, 2015
  0

  Handlingsplan till det drogpolitiska programmet

  Socialnämnden ska anta en handlingsplan till det drogpolitiska program som fastställdes förra mandatperioden 2014-06-16.
  Vi lyfte upp problematiken med att både det drogpolitiska programmet och den föreslagna handlingsplanen var bristfällig på flera punkter.
  Sverigedemokraterna föreslog nämnden
  -Att anta ytterligare ett mål om att arbeta aktivt för att minska användning av tobak, alkohol samt tyngre droger av gravida och ammande kvinnor. Vi föreslog även att gravida och ammande ska ses som en särskilt prioriterad grupp.
  -Att Vara kommun ska följa andra kommuners goda exempel och införa förebyggande åtgärder mot spelmissbruk i handlingsplanen.
  Vidare lyfte vi även en diskussion kring preventionsprogrammet (ÖPP) som fanns med i handlingsplanen då det gjorts omfattande studier som visar att det inte ger effekt.
  Även moderaterna lyfte fram önskemål om att medberoende ska få utökat stöd via kommunen.
  Det fanns inget motstånd från någon av de övriga politikerna till förslagen men de försökte förklara att ”det ska gå rätt till” och att det är ett färdigt förslaget som hade skickats ut till alla nämnder för att ”enbart klubbas igenom”. (vilken fantastiskt demokratisk process va?)
  Den förklaringen köpte vi inte eftersom handlingarna var bristfälliga och behövde kompletteras, något hela nämnden egentligen var överens om. Å sverigedemokraternas vägar var jag därför mycket tydlig med att vi inte kommer bifalla handlingsplanen.
  Diskussionen om att skicka ärendet på en återremiss lyftes vilket verkligen ställde till bekymmer.
  Socialnämnden behövde en halvtimmes fikapaus enbart för att ta reda på vart återremissen i sådant fall skulle skickas, dvs vilka som arbetat fram materialet.
  Det visade sig senare att en av socialnämndens ledamöter (Håkan svensson) satt med i den arbetsgruppen för drogmissbruk med 3 politiker. Han förklarade att han  inte var särskilt inläst på materialet eftersom de fått alla handlingar på bordet på sina sammanträden. Han visste heller inte om deras sammanträden protokollfördes men han trodde iallafall inte att de gjorde det.
  Detta ser vi från sverigedemokraternas sida som ett stort problem. (Vi ställer oss frågan hur arbetsgruppen valts ut, varför deras sammanträden inte i vanlig ordning protokollförs och om skattebetalarna trots detta betalar arvode för dem.)
  Eftersom det enda rätta skulle varit att arbetsgruppen först inhämtat förslag från de olika nämnderna innan de skickar ut ett färdigt förslag för att godkännas, stod vi på oss. När de ville inte ta emot våra skriftliga yrkanden kom de tillslut fram till att kommunstyrelsen var ansvarig nämnd och att ärendet därför skulle skickas på återremiss dit.
  Det kommer att innebära att processen börjar om, våra förslag med största sannolikhet antas men att någon annan får äran för det. Vi kan leva med det, huvudsaken är att vi är med och förändrar saker och ting till det bättre!

  Socialnämndens förutsättningar inför 2016

  ”Det var bra att kommunfullmäktige sköt till 6 miljoner, men ni får glädjas en kort stund för de är redan slut” inledde vår socialchef Per-Ola Ohlsson med.
  Han fortsatte vidare diskutera om ett eventuellt stimulansbidrag regeringen vill införa för att få in ”fler händer i vården” som skulle kunna innebära ett tillskott på 2 – 3 miljoner vilket ju kan tyckas låta bra.
  Efter de goda nyheterna informerar han om att stimulansbidraget kommer (om det införs) komma med ett antal motkrav vilket istället skulle innebära en kostnad som är dubbelt så stor som själva bidraget.
  Enligt prognosen kommer socialnämnden gå ca 1,2 miljoner back i år (2015) och ca 3,9 miljoner nästa år (2016)
  Det kortsiktiga förslaget för att lösa situationen kommer med största sannolikhet vara att vi får använda de pengar vi tänkt spara för att ha råd med de ensamkommande flyktingbarnen när vi inte lägre får statsbidrag för dem efter 2 år. Vilket vi alla är överens om innebär att gräva en grop åt oss själva och kommunens ekonomi.
  Diskussionen kom på tal om hur viktigt det är att lyfta de ekonomiska problemen i våra partigrupper varpå Hannyah Jörtoft och nämndens ordförande Ulf Genitz utväxlar följande ord:
  Ulf vänder sig till sina allierade ”Vi får försöka förhandla med storebror”
  Hannyah – ”Är det inte ni som är storebror?” (tittar på alla till vänster om sig som tillhör den styrande majoriteten)
  Ulf – Nej, i det här läget är det nog inte så!
  Det som slog mig var hur i princip alla i den styrande majoriteten skakade på huvudet och höll med Ulf om att de inte har något att säga till om.
  Vem det då är alla uppfattar som ”storebror” låter jag vara osagt.

  Aktuellt från förvaltningen

  Ett brev från länsstyrelsen och Migrationsverket har inkommit om att det skett en kraftig ökning på ca 80% av ensamkommande flyktingbarn sedan förra året. I princip alla de avtalen som Sveriges kommuner har för mottagande av ensamkommande flyktingbarn är nu uppfyllda och ungdommar kommer nu med tvång börja tilldelas alla kommuner.
  Mellan tummen och pekfingret får vi veta att vi nog kan förvänta oss ett mottagande av ca 20 ensamkommande i år, nästan en fördubbling av det vi har avtal för.
  Det boendet som finns idag kommer inte att räcka, det finns inte varken tid eller pengar att bygga ett nytt och en färdig lokal som redan är tom eller en lokal som kommer att tömmas kommer att tas i anspråk.
  Kommunen har även sammanlagt 20 tomma referensboenden som kan användas för mottagande av flyktingar. (Detta är lägenheter som om några enstaka år beräknats behövas till den då ökande äldre befolkningen)
  Socialchef Per-Ola Ohlsson förklarar krisen och frågar mer eller mindre oss politiker rakt ut vilka vi ska sätta på gatan.

   

   

  Det var en kort sammanfattning av gårdagens sammanträde, det går inte att blunda för att Vara kommun står inför stora problem. Har du fått nog? Då är det hög tid att du hör av dig till oss, blir medlem och börjar engagera dig!  vara@sverigedemokraterna.se