Sverigedemokraterna i Vara | Sida 5

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Vara!

Hannyah Jörtoft

Ordförande

E-post privat: Hannyah.jortoft@sd.se

E-post förening: vara@sd.se

 • Jordgubbens Dag 27/6 -15

  Av hannyahjortoft den 28 juni, 2015
  0

  Jordgubbens Dag!

  En fantastisk dag för Sverigedemokraterna i Vara att lägga bakom sig!
  Under 8 timmars torgande fick vi enbart positiv respons!
  Vi fick uppskattade besök av både partivänner och sympatisörer från flera orter och distrikt!
  Här följer ett urval av de bilder vi tog under dagen!
  Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till i tältet idag, med bakning och att dela ut foldrar!
  Tillsammans är vi oslagbara!

  Cecilia Gustafsson SD Vara med vårkampanjen "Lagom är bäst"

  Cecilia Gustafsson SD Vara med vårkampanjen ”Lagom är bäst”

  jo2

  Peter Björk SD Vara fanns med under hela dagen!

  jo7

  Hannyah Jörtoft SD Vara fanns med under hela dagen!

  jo6

  Finbesök av riksdagsledamot Anders Forsberg från Skara som varit med och byggt upp SD Vara. På bilden tillsammans med Peter Björk SD Vara.

  jo5

  Finbesök av riksdagsledamot Hanna Wigh från Falköping. På bilden tillsammans med Hillie Jörtoft SD Vara.

 • Socialnämnden 24/6 -15

  Av hannyahjortoft den 25 juni, 2015
  0

  Handlingsplan till det drogpolitiska programmet

  Socialnämnden ska anta en handlingsplan till det drogpolitiska program som fastställdes förra mandatperioden 2014-06-16.
  Vi lyfte upp problematiken med att både det drogpolitiska programmet och den föreslagna handlingsplanen var bristfällig på flera punkter.
  Sverigedemokraterna föreslog nämnden
  -Att anta ytterligare ett mål om att arbeta aktivt för att minska användning av tobak, alkohol samt tyngre droger av gravida och ammande kvinnor. Vi föreslog även att gravida och ammande ska ses som en särskilt prioriterad grupp.
  -Att Vara kommun ska följa andra kommuners goda exempel och införa förebyggande åtgärder mot spelmissbruk i handlingsplanen.
  Vidare lyfte vi även en diskussion kring preventionsprogrammet (ÖPP) som fanns med i handlingsplanen då det gjorts omfattande studier som visar att det inte ger effekt.
  Även moderaterna lyfte fram önskemål om att medberoende ska få utökat stöd via kommunen.
  Det fanns inget motstånd från någon av de övriga politikerna till förslagen men de försökte förklara att ”det ska gå rätt till” och att det är ett färdigt förslaget som hade skickats ut till alla nämnder för att ”enbart klubbas igenom”. (vilken fantastiskt demokratisk process va?)
  Den förklaringen köpte vi inte eftersom handlingarna var bristfälliga och behövde kompletteras, något hela nämnden egentligen var överens om. Å sverigedemokraternas vägar var jag därför mycket tydlig med att vi inte kommer bifalla handlingsplanen.
  Diskussionen om att skicka ärendet på en återremiss lyftes vilket verkligen ställde till bekymmer.
  Socialnämnden behövde en halvtimmes fikapaus enbart för att ta reda på vart återremissen i sådant fall skulle skickas, dvs vilka som arbetat fram materialet.
  Det visade sig senare att en av socialnämndens ledamöter (Håkan svensson) satt med i den arbetsgruppen för drogmissbruk med 3 politiker. Han förklarade att han  inte var särskilt inläst på materialet eftersom de fått alla handlingar på bordet på sina sammanträden. Han visste heller inte om deras sammanträden protokollfördes men han trodde iallafall inte att de gjorde det.
  Detta ser vi från sverigedemokraternas sida som ett stort problem. (Vi ställer oss frågan hur arbetsgruppen valts ut, varför deras sammanträden inte i vanlig ordning protokollförs och om skattebetalarna trots detta betalar arvode för dem.)
  Eftersom det enda rätta skulle varit att arbetsgruppen först inhämtat förslag från de olika nämnderna innan de skickar ut ett färdigt förslag för att godkännas, stod vi på oss. När de ville inte ta emot våra skriftliga yrkanden kom de tillslut fram till att kommunstyrelsen var ansvarig nämnd och att ärendet därför skulle skickas på återremiss dit.
  Det kommer att innebära att processen börjar om, våra förslag med största sannolikhet antas men att någon annan får äran för det. Vi kan leva med det, huvudsaken är att vi är med och förändrar saker och ting till det bättre!

  Socialnämndens förutsättningar inför 2016

  ”Det var bra att kommunfullmäktige sköt till 6 miljoner, men ni får glädjas en kort stund för de är redan slut” inledde vår socialchef Per-Ola Ohlsson med.
  Han fortsatte vidare diskutera om ett eventuellt stimulansbidrag regeringen vill införa för att få in ”fler händer i vården” som skulle kunna innebära ett tillskott på 2 – 3 miljoner vilket ju kan tyckas låta bra.
  Efter de goda nyheterna informerar han om att stimulansbidraget kommer (om det införs) komma med ett antal motkrav vilket istället skulle innebära en kostnad som är dubbelt så stor som själva bidraget.
  Enligt prognosen kommer socialnämnden gå ca 1,2 miljoner back i år (2015) och ca 3,9 miljoner nästa år (2016)
  Det kortsiktiga förslaget för att lösa situationen kommer med största sannolikhet vara att vi får använda de pengar vi tänkt spara för att ha råd med de ensamkommande flyktingbarnen när vi inte lägre får statsbidrag för dem efter 2 år. Vilket vi alla är överens om innebär att gräva en grop åt oss själva och kommunens ekonomi.
  Diskussionen kom på tal om hur viktigt det är att lyfta de ekonomiska problemen i våra partigrupper varpå Hannyah Jörtoft och nämndens ordförande Ulf Genitz utväxlar följande ord:
  Ulf vänder sig till sina allierade ”Vi får försöka förhandla med storebror”
  Hannyah – ”Är det inte ni som är storebror?” (tittar på alla till vänster om sig som tillhör den styrande majoriteten)
  Ulf – Nej, i det här läget är det nog inte så!
  Det som slog mig var hur i princip alla i den styrande majoriteten skakade på huvudet och höll med Ulf om att de inte har något att säga till om.
  Vem det då är alla uppfattar som ”storebror” låter jag vara osagt.

  Aktuellt från förvaltningen

  Ett brev från länsstyrelsen och Migrationsverket har inkommit om att det skett en kraftig ökning på ca 80% av ensamkommande flyktingbarn sedan förra året. I princip alla de avtalen som Sveriges kommuner har för mottagande av ensamkommande flyktingbarn är nu uppfyllda och ungdommar kommer nu med tvång börja tilldelas alla kommuner.
  Mellan tummen och pekfingret får vi veta att vi nog kan förvänta oss ett mottagande av ca 20 ensamkommande i år, nästan en fördubbling av det vi har avtal för.
  Det boendet som finns idag kommer inte att räcka, det finns inte varken tid eller pengar att bygga ett nytt och en färdig lokal som redan är tom eller en lokal som kommer att tömmas kommer att tas i anspråk.
  Kommunen har även sammanlagt 20 tomma referensboenden som kan användas för mottagande av flyktingar. (Detta är lägenheter som om några enstaka år beräknats behövas till den då ökande äldre befolkningen)
  Socialchef Per-Ola Ohlsson förklarar krisen och frågar mer eller mindre oss politiker rakt ut vilka vi ska sätta på gatan.

   

   

  Det var en kort sammanfattning av gårdagens sammanträde, det går inte att blunda för att Vara kommun står inför stora problem. Har du fått nog? Då är det hög tid att du hör av dig till oss, blir medlem och börjar engagera dig!  vara@sverigedemokraterna.se

 • BILDNINGSNÄMNDEN 23/6

  Av hannyahjortoft den 23 juni, 2015
  0

  Skolorganisationsutredning

  Oron kring de nedläggningshotade bygdeskolorna i kommunen var dagens viktigaste ämne.
  Idag togs det tre beslut i bildningsnämnden och vi kan glatt nämna att bildningsnämnden var eniga om att båda högstadieskolorna i kommunen kommer att behållas. Förslaget till beslut var dock otydligt och Hillie Jörtoft bad om en redaktionell ändring vilket alla var överens om för tydlighetens skull.Vi yrkade även bifall till andra förslaget att låta bildningsförvaltningen detaljutreda en flytt av grundskoleverksamheten på västra skolan samt åk 3 på parkskolan till Torsgårdsskolan. Dvs en eventuell mindre flytt i tätorten för att få loss en lokal till barnomsorg. Något som inte ska påverka skolorna på landsbygden.
  Vad gäller det tredje förslaget var vi inte helt överens med övriga politiker. Förslaget i sin helhet löd följande ”Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget kring Larv och Tråvads skolor.
  1.Vad som krävs för att driva Tråvad och Larvs skolor vidare.
  2.Vilka för och nackdelar det finns med åldersintegrerad undervisning.
  3. Vilka alternativa lösningar finns vid stängning av en eller två av skolorna”
  Det Hillie Jörtoft å sverigedemokraternas vägnar motsatte sig var ”att utreda vika alternativa lösningar det finns vid stängning av en eller två av skolorna.” Sverigedemokraterna i Varas utgångspunkt är att skolorna ska vara kvar.
  Tyvärr fick inte vårt förslag gehör.

  En extern konsult kommer nu att kopplas in för att detaljutreda vidare, vilket kommer att vara färdigt absolut tidigast i september/oktober.

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE 15/6

  Av hannyahjortoft den 23 juni, 2015
  0

  RAM- OCH INVESTERINGSBUDGET

  Vi i SD Vara gav oss för första gången in i debatten om ram och investeringsbudgeten, Gruppledare Peter Björk höll följande anförande ”Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.
  Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är viktigt för oss.
  När prioriteringar måste göras i Vara kommun anser vi att behoven inom skola och omsorg ska ges företräde.
  Vi anser att det i nuläget är viktigare att prioritera kommunens kärnverksamheter än genuspedagogiska utemiljöer och förändringar av konserthus och gymnasieskola.
  Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
  Att
  – minska anslaget ”Förändringar för konserthus och gymnasieskola” med 10 mkr 2016 och 10 mkr 2017. Samt skjuta upp resterande 10 mkr till 2018.
  Att – Minska anslaget för ”Turning Torsbo” med 9 mkr 2018 och 10,5 mkr 2019.”

  Det blev en långdragen kamp om vem som hade satsat mest pengar på vilka skollokaler trots att skillnaderna var marginella skillnader. Hannyah Jörtoft ifrågasatte prioriteringsförmågan hos samtliga övriga partier då samtliga var överens om satsningen på ”turning torsbo” ett genuspedagogiskt projekt för 21 miljoner kronor. Tyvärr fick vi varken mothugg eller svar angående den satsningen.

   

  MOTION VÅRDNADSBIDRAG

  Vi Sverigedemokrater vill underlätta för dem som vill förlänga sin föräldraledighet och spendera mer tid med sina barn.
  Införandet av vårdnadsbidrag kommer inte bara innebära att fler barn kan få en tryggare och lugnare start i livet. Det kan även innebära en ökad kvalité i övrig barnomsorg med mindre barngrupper.
  Vi vill att Vara kommun ska vara en attraktiv och modern kommun med valmöjligheter för barn och föräldrar. Vi måste därför se till att det finns olika sorters barnomsorg för att skapa möjligheter för barn och föräldrar att själva välja det alternativ som passar dem bäst.

  Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
  Att –
  Vara kommun inför vårdnadsbidrag med stöd av Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307).

  Carl-Uno Olsson (S) redogör bildningsnämndens yttrande på motionen och hänvisar till den 7år gamla utredning som visat att det är ett svalt intresse för vårdnadsbidraget och yrkar därmed avslag till motionen.
  Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen med motivering att Moderaterna tidigare lagt ett liknande förslag och värnar om föräldrars valfrihet.
  Hannyah Jörtoft yrkar å Sverigedemokraternas vägnar bifall till motionen med följande motivering

  På den undersökning som gjordes i Vara kommun 2008 som ligger till grund för det avslagsyrkande vi får på vår motion idag kan vi se att enbart 136 familjer svarade. 70 familjer var inte intresserade medan sammanlagt 66 familjer sa sig vara intresserade eller eventuellt intresserade.
  Jag vill lägga lite tyngd på att mer än hälften av de tillfrågade familjerna inte svarade alls.
  Jag uppfattar det dessutom som att utgångspunkten för undersökningen då, var att se om kommunen kunde spara in pengar på att stänga ner en avdelning genom att införa vårdnadsbidrag. Då intresset ansågs vara för litet och familjerna för geografiskt utspridda valde man att inte införa något vårdnadsbidrag 2008. Från sverigedemokraternas sida är inte målet att kunna spara in pengar, utan att se till att det finns ett alternativ till den befintliga barnomsorgen.
  Små barns trygghet och välbefinnande är det viktigaste för oss. Alla barn är olika, har olika förutsättningar och passar därför inte alltid in i samma mall. Valmöjligheten är viktig.

  Utöver oss röstade även M och KD bifall till motionen
  S, C, V och MP röstade avslag till motionen.
  Och FP var kluvna i frågan då en röstade avslag till motionen och en avstod från att rösta.
  Sammanlagt röstade 19 bifall till motionen, 25 avslag till motionen och en avstod vilket innebär att Vara kommun inte kommer att erbjuda vårdnadsbidrag den närmaste tiden.

 • Debattartikel

  Av hannyahjortoft den 29 maj, 2015
  0

  Ta vara på småskolorna!

  11356316_10206753577900060_178722598_n

  Inom loppet av ett par år har Vara kommuns tjänstemän vid flera tillfällen farit fram som yrväder och hotat våra småskolor med nedläggning medan ledande politiker inte vågat ta ställning. Nu är nedläggningshot åter igen en realitet och kom som ett brev på posten.
  Vara kommun är en stor landsbygdskommun som i högsta grad är beroende av en attraktiv och välfungerande landsbygd som innehåller grundläggande service som skolor och affärer.
  Tjänstemännens analyser får dem att framstå som självutnämnda förståsigpåare som saknar verklighetsförankring. De tar ingen hänsyn till vilket skatteinkomstbortfall det skulle innebära för Vara kommun om barnfamiljer väljer att överge landsbygden och flytta ut från kommunen.
  Tjänstemännen hävdar att nedläggning är ett måste för att skolorna ska hålla god kvalité. Trots det har det diskuterats flitigt att småskolorna är för dyra och inte kan gå runt själv med den resursfördelningsmodell vi förhåller oss till idag. Medan övriga politiker kliar sig i huvudet föreslår vi en översyn och förändring av resursfördelningsmodellen för att rädda småskolorna vilket är ett ganska enkelt sätt att nå en långsiktig lösning!
  Vi är övertygade om att barn får större möjligheter att utvecklas till lugna och trygga individer på mindre skolor i sin egen närmiljö med närhet till vår vackra natur.
  Något som vi sverigedemokrater diskuterat flitigt senaste dagarna är hur vi ska göra småskolorna attraktivare för att behålla de kompetenta lärarna vi har idag och för att fler kompetenta lärare ska söka sig till just våra småskolor.
  Vi är övertygade om att vetskapen om att arbetsplatsen ska finnas kvar länge är otroligt viktig! Hur vi får till en bättre lärarsamverkan mellan kommunens skolor och lockar våra lärare att vidareutbilda sig i bristämnen är andra saker vi tittar på.
  Sammanfattningsvis vill jag lägga mycket tyngd på att barnen är vår framtid och att vi i både Sverige och Vara kommun har råd att satsa på att varje enskilt barn om vi prioriterar rätt i övrigt!
  Sverigedemokraterna är verklighetens parti och både barnen och bygdeskolorna är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Vi kommer inte att nöja oss med att skolorna får fortsätta leva i ovisshet, vi vill inte bara ha en överlevande landsbygd utan en välmående sådan som kan utvecklas istället för att avfolkas. Vi kommer att stå upp för och försvara småskolorna på landsbygden mot både tjänstemän och politiker med en hållbar förändring som mål.
  Nu är det hög tid att sätta stopp för de regelbundna nedläggningshoten!

  Hannyah Jörtoft (SD)
  Vice Ordförande Sverigedemokraterna Skaraborg
  Ordförande Sverigedemokraterna Vara
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Socialnämnden

  Peter Björk (SD)
  Vice Ordförande Sverigedemokraterna Vara
  Gruppledare för Sverigedemokraterna Vara
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen

  Hillie Jörtoft (SD)
  Ledamot i Bildningsnämnden

  Cecilia Gustafsson (SD)