Sverigedemokraterna i Vara | Sida 5

Sverigedemokraterna

Välkommen till Sverigedemokraterna Vara!

Therese Wellbrant

Ordförande

E-post: therese.wellbrant@sd.se

vara@sd.se

Hannyah Jörtoft

Sekreterare

E-post:hannyah.jortoft@sd.se

vara@sd.se

0766 – 524383

 • BILDNINGSNÄMNDEN 23/6

  Av hannyahjortoft den 23 juni, 2015
  0

  Skolorganisationsutredning

  Oron kring de nedläggningshotade bygdeskolorna i kommunen var dagens viktigaste ämne.
  Idag togs det tre beslut i bildningsnämnden och vi kan glatt nämna att bildningsnämnden var eniga om att båda högstadieskolorna i kommunen kommer att behållas. Förslaget till beslut var dock otydligt och Hillie Jörtoft bad om en redaktionell ändring vilket alla var överens om för tydlighetens skull.Vi yrkade även bifall till andra förslaget att låta bildningsförvaltningen detaljutreda en flytt av grundskoleverksamheten på västra skolan samt åk 3 på parkskolan till Torsgårdsskolan. Dvs en eventuell mindre flytt i tätorten för att få loss en lokal till barnomsorg. Något som inte ska påverka skolorna på landsbygden.
  Vad gäller det tredje förslaget var vi inte helt överens med övriga politiker. Förslaget i sin helhet löd följande ”Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget kring Larv och Tråvads skolor.
  1.Vad som krävs för att driva Tråvad och Larvs skolor vidare.
  2.Vilka för och nackdelar det finns med åldersintegrerad undervisning.
  3. Vilka alternativa lösningar finns vid stängning av en eller två av skolorna”
  Det Hillie Jörtoft å sverigedemokraternas vägnar motsatte sig var ”att utreda vika alternativa lösningar det finns vid stängning av en eller två av skolorna.” Sverigedemokraterna i Varas utgångspunkt är att skolorna ska vara kvar.
  Tyvärr fick inte vårt förslag gehör.

  En extern konsult kommer nu att kopplas in för att detaljutreda vidare, vilket kommer att vara färdigt absolut tidigast i september/oktober.

 • KOMMUNFULLMÄKTIGE 15/6

  Av hannyahjortoft den 23 juni, 2015
  0

  RAM- OCH INVESTERINGSBUDGET

  Vi i SD Vara gav oss för första gången in i debatten om ram och investeringsbudgeten, Gruppledare Peter Björk höll följande anförande ”Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet.
  Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är viktigt för oss.
  När prioriteringar måste göras i Vara kommun anser vi att behoven inom skola och omsorg ska ges företräde.
  Vi anser att det i nuläget är viktigare att prioritera kommunens kärnverksamheter än genuspedagogiska utemiljöer och förändringar av konserthus och gymnasieskola.
  Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
  Att
  – minska anslaget ”Förändringar för konserthus och gymnasieskola” med 10 mkr 2016 och 10 mkr 2017. Samt skjuta upp resterande 10 mkr till 2018.
  Att – Minska anslaget för ”Turning Torsbo” med 9 mkr 2018 och 10,5 mkr 2019.”

  Det blev en långdragen kamp om vem som hade satsat mest pengar på vilka skollokaler trots att skillnaderna var marginella skillnader. Hannyah Jörtoft ifrågasatte prioriteringsförmågan hos samtliga övriga partier då samtliga var överens om satsningen på ”turning torsbo” ett genuspedagogiskt projekt för 21 miljoner kronor. Tyvärr fick vi varken mothugg eller svar angående den satsningen.

   

  MOTION VÅRDNADSBIDRAG

  Vi Sverigedemokrater vill underlätta för dem som vill förlänga sin föräldraledighet och spendera mer tid med sina barn.
  Införandet av vårdnadsbidrag kommer inte bara innebära att fler barn kan få en tryggare och lugnare start i livet. Det kan även innebära en ökad kvalité i övrig barnomsorg med mindre barngrupper.
  Vi vill att Vara kommun ska vara en attraktiv och modern kommun med valmöjligheter för barn och föräldrar. Vi måste därför se till att det finns olika sorters barnomsorg för att skapa möjligheter för barn och föräldrar att själva välja det alternativ som passar dem bäst.

  Sverigedemokraterna i Vara yrkar därför:
  Att –
  Vara kommun inför vårdnadsbidrag med stöd av Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307).

  Carl-Uno Olsson (S) redogör bildningsnämndens yttrande på motionen och hänvisar till den 7år gamla utredning som visat att det är ett svalt intresse för vårdnadsbidraget och yrkar därmed avslag till motionen.
  Per Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen med motivering att Moderaterna tidigare lagt ett liknande förslag och värnar om föräldrars valfrihet.
  Hannyah Jörtoft yrkar å Sverigedemokraternas vägnar bifall till motionen med följande motivering

  På den undersökning som gjordes i Vara kommun 2008 som ligger till grund för det avslagsyrkande vi får på vår motion idag kan vi se att enbart 136 familjer svarade. 70 familjer var inte intresserade medan sammanlagt 66 familjer sa sig vara intresserade eller eventuellt intresserade.
  Jag vill lägga lite tyngd på att mer än hälften av de tillfrågade familjerna inte svarade alls.
  Jag uppfattar det dessutom som att utgångspunkten för undersökningen då, var att se om kommunen kunde spara in pengar på att stänga ner en avdelning genom att införa vårdnadsbidrag. Då intresset ansågs vara för litet och familjerna för geografiskt utspridda valde man att inte införa något vårdnadsbidrag 2008. Från sverigedemokraternas sida är inte målet att kunna spara in pengar, utan att se till att det finns ett alternativ till den befintliga barnomsorgen.
  Små barns trygghet och välbefinnande är det viktigaste för oss. Alla barn är olika, har olika förutsättningar och passar därför inte alltid in i samma mall. Valmöjligheten är viktig.

  Utöver oss röstade även M och KD bifall till motionen
  S, C, V och MP röstade avslag till motionen.
  Och FP var kluvna i frågan då en röstade avslag till motionen och en avstod från att rösta.
  Sammanlagt röstade 19 bifall till motionen, 25 avslag till motionen och en avstod vilket innebär att Vara kommun inte kommer att erbjuda vårdnadsbidrag den närmaste tiden.

 • Debattartikel

  Av hannyahjortoft den 29 maj, 2015
  0

  Ta vara på småskolorna!

  11356316_10206753577900060_178722598_n

  Inom loppet av ett par år har Vara kommuns tjänstemän vid flera tillfällen farit fram som yrväder och hotat våra småskolor med nedläggning medan ledande politiker inte vågat ta ställning. Nu är nedläggningshot åter igen en realitet och kom som ett brev på posten.
  Vara kommun är en stor landsbygdskommun som i högsta grad är beroende av en attraktiv och välfungerande landsbygd som innehåller grundläggande service som skolor och affärer.
  Tjänstemännens analyser får dem att framstå som självutnämnda förståsigpåare som saknar verklighetsförankring. De tar ingen hänsyn till vilket skatteinkomstbortfall det skulle innebära för Vara kommun om barnfamiljer väljer att överge landsbygden och flytta ut från kommunen.
  Tjänstemännen hävdar att nedläggning är ett måste för att skolorna ska hålla god kvalité. Trots det har det diskuterats flitigt att småskolorna är för dyra och inte kan gå runt själv med den resursfördelningsmodell vi förhåller oss till idag. Medan övriga politiker kliar sig i huvudet föreslår vi en översyn och förändring av resursfördelningsmodellen för att rädda småskolorna vilket är ett ganska enkelt sätt att nå en långsiktig lösning!
  Vi är övertygade om att barn får större möjligheter att utvecklas till lugna och trygga individer på mindre skolor i sin egen närmiljö med närhet till vår vackra natur.
  Något som vi sverigedemokrater diskuterat flitigt senaste dagarna är hur vi ska göra småskolorna attraktivare för att behålla de kompetenta lärarna vi har idag och för att fler kompetenta lärare ska söka sig till just våra småskolor.
  Vi är övertygade om att vetskapen om att arbetsplatsen ska finnas kvar länge är otroligt viktig! Hur vi får till en bättre lärarsamverkan mellan kommunens skolor och lockar våra lärare att vidareutbilda sig i bristämnen är andra saker vi tittar på.
  Sammanfattningsvis vill jag lägga mycket tyngd på att barnen är vår framtid och att vi i både Sverige och Vara kommun har råd att satsa på att varje enskilt barn om vi prioriterar rätt i övrigt!
  Sverigedemokraterna är verklighetens parti och både barnen och bygdeskolorna är frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Vi kommer inte att nöja oss med att skolorna får fortsätta leva i ovisshet, vi vill inte bara ha en överlevande landsbygd utan en välmående sådan som kan utvecklas istället för att avfolkas. Vi kommer att stå upp för och försvara småskolorna på landsbygden mot både tjänstemän och politiker med en hållbar förändring som mål.
  Nu är det hög tid att sätta stopp för de regelbundna nedläggningshoten!

  Hannyah Jörtoft (SD)
  Vice Ordförande Sverigedemokraterna Skaraborg
  Ordförande Sverigedemokraterna Vara
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Socialnämnden

  Peter Björk (SD)
  Vice Ordförande Sverigedemokraterna Vara
  Gruppledare för Sverigedemokraterna Vara
  Ledamot i Kommunfullmäktige
  Ledamot i Kommunstyrelsen

  Hillie Jörtoft (SD)
  Ledamot i Bildningsnämnden

  Cecilia Gustafsson (SD)

 • Medlemsutskick 16/3

  Av hannyahjortoft den 16 mars, 2015
  0

  Idag har vi gjort ett stort medlemsutskick till alla våra medlemmar i Vara kommun.
  En presentation av den nya styrelsen samt aktuell information.
  De som anmält en e-postadress har fått utskicket där, övriga kommer att få det via brevlådan inom kort.

  1

    2

  3

 • Debatt – sla – 14/3 -15

  Av hannyahjortoft den 14 mars, 2015
  0

  Inte SD:s fel att Sverige blivit mindre jämställt

  Replik. Angående debattartikel ”SD motarbetar alla försök till jämställdhet ” av Adam Stensson (S), 12/3.

  När Adam Stensson påstår att Sverige blivit mindre jämställt på grund av Sverigedemokraterna hävdar jag istället att det är en naturlig utveckling av en långvarig ansvarslös massinvandring. Stor del av invandringen kommer från exempelvis Syrien som enligt samma mätning räknas som världens fjärde minst jämställda land.

  Det är även en mycket felaktig bild av Sverigedemokraternas syn på våldsutsatta kvinnor som framförs. Vi lägger ingen skuld på våldsutsatta kvinnor utan på bristen av stöd till utsatta kvinnor. Jag talar av erfarenhet då jag otaliga gånger blivit sexuellt utnyttjad, misshandlad med bland annat strypgrepp, knytnävar och basebollträ samt levt på flykt med skyddad identitet under flera år.

  Sverigedemokraterna är idag det parti som lägger störst fokus på bekämpningen av våld i nära relationer och sexualbrott genom att starkt propagera för ökade stöd till landets kvinnojourer, inrättandet av särskilda stödjourer för hedersvåldets offer, krafttag mot de som begår våldsbrott och sexuella övergrepp samt ökat stöd till brottsoffer.

  Angående vår syn på jämställdhet handlar det om att skapa valmöjligheter och förutsättningar för människor att bestämma själva vilken utbildning man vill gå, vad man vill arbeta med, om man vill förlänga sin föräldraledighet eller inte.

  Jag vill citera Paula Bieler (SD): ”Är det ett jämställt samhälle när statistiken ser rätt ut, när vi inte kan se några skillnader mellan män och kvinnor eller är det ett jämställt samhälle när vi alla respekteras för dem vi är, dem preferenser vi har och de val vi gör alldeles oavsett om de följer eller bryter mot normen?” från en riksdagsdebatt 2015-03-05.

  Frågan för mig är varför Socialdemokraternas syn på jämställdhet är att detaljstyra människors vardagar genom begränsningar i familjeliv och arbetsliv för att tvinga människor in i sina normer så att statistiken ska se bra ut?

  Hannyah Jörtoft

  vice ordförande (SD) Skaraborg

  Ordförande (SD) Vara