SENIORDAG 8/10 | Sverigedemokraterna i Vara

SENIORDAG 8/10

Seniordag med SPF

11035738_721330858011112_1310694598016742871_n

Torsdag den 8 oktober deltog Cecilia Gustafsson (SD) på den seniordagen som årligen anordnas av SPF seniorerna som innehöll både föreläsning och utfrågning av lokala politiker.

De äldre delade med sig av den oro de upplever på grund av flyktingsituationen i vår kommun. Hur flyktingfamiljer låter sina barn vara ute och leka både sena kvällar och nätter vilket stör de äldre när de behöver sova. Det vittnades även om lärare som står handfallna i kommunen med mycket stora grupper nyanlända, något som övriga politiker inte ville diskutera men som Cecilia Gustafsson lovade att vi från sverigedemokraterna ska kika noggrannare på!
Även demensboendet Bonden som blivit boende för ensamkommande diskuterades. En kvinna vittnade om en anhörig som tvingats flytta i samband med detta vilket ökat förvirringen och aggressiviteten märkbart och resulterat i att denne nu får lugnande 3 gånger/dag.
Svaret från socialnämndens ordförande Ulf Genitz (C) upprepades om hur omodernt boendet var och att hissen var för långsam.
Tydligt svar fick de däremot när de frågade om skatten kommer att höjas och det kommer den att göras.

Cecilia Gustafsson SD Vara med vårkampanjen "Lagom är bäst"

Cecilia Gustafsson (SD Vara)