Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion om färdtjänsttaxan

Vi i Sverigedemokraterna Vara har lämnat in en motion där vi föreslår att kommunen ska stå för mellanskillnaden av den höjning som gjordes på färdtjänst taxan tidigare i år. Nu hoppas vi övriga partier anser att våra medborgare med rätt till färdtjänst ska ha råd att även leva fritt och självständigt.

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!