Vilka vi är

Christina Richardsson

Gruppledare

E-post:

Elin Härling

Ordförande

Mamma till fyra barn dock bara tre i livet, föräldrarollen är den viktigaste delen i mitt liv, då jag blev mamma väldigt ung och livet har präglats efter det. Bor på landet med sambo, två döttrar, och två katter. Det är min föräldraroll som fått mig att engagera mig politiskt, jag vill att mina barn ska växa upp i ett tryggt samhälle. Men också ge våra äldre en värdig ålderdom, och personer med funktionsvariationer en plats i samhället

E-post: elin.harling@sd.se

Styrelsen

Elin Härling

Ordförande

Peter Romlén

Vice ordförande

Christina Richardsson

Andre vice ordförande

Peter Björk

Kassör

Therese Wellbrant

Ledamot

Mikael Vallin

Ledamot

Hampus Härling

Suppleant

Franz Wellbrant

Suppleant

Tresphore Mpundu

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Christina Richardsson

Gruppledare

Elin Härling

Ledamot

Peter Romlén

Ledamot

Peter Björk

Ledamot

Hampus Härling

Ersättare

Therese Wellbrant

Ledamot

Franz Wellbrant

Ledamot

Tresphore Mpundu

Ledamot

Henric Dahlin

Ersättare

Mikael Vallin

Ledamot

Frank Tilschner

Ersättare

Nämnder

Christina Richardsson

 • Ersättare i Bildningsnämnden
 • Ledamot i Valnämnden
 • Ledamot i Överförmyndarnämnden

Elin Härling

 • Ledamot i Bildningsnämnden
 • Ersättare i Socialnämnden

Franz Wellbrant

 • Ersättare i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Tekniska nämnden
 • Ledamot i Miljö och byggnadsnämnden

Hampus Härling

 • Ledamot i Vara bostäder AB
 • Ledamot i Vara industrifastigheter AB

Henric Dahlin

 • Ersättare i Kommunstyrelsen

Peter Björk

 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i VaraNet AB

Peter Romlén

 • Ledamot i Kommunstyrelsen

Therese Wellbrant

 • Ersättare i Bildningsnämnden